Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR z Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie UE „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” nr RPPM.0505.00-22-0015/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest całkowicie bezpłatny dla osób z województwa pomorskiego. Wszystkie osoby pełnoletnie mogą zapisywać się na kurs komputerowy, kurs języka niemieckiego lub kurs języka francuskiego.

Szczegóły na plakatach: