Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za 2017 r., realizacja funduszu sołeckiego na 2018 r. – oto najważniejsze tematy do omówienia podczas zaplanowanych na marzec zebrań wiejskich.
Przedstawiamy Państwu terminy zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

 

 

LP.

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

1.

GNIAZDOWO

19.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

2.

PALCZEWO

20.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

3.

OSTASZEWO

21.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

4.

NOWA KOŚCIELNICA

22.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

5.

NOWA CERKIEW

23.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Szkoła Podstawowa
w Nowej Cerkwi

6.

JEZIERNIK

26.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

pomieszczenie w budynku „Fundacji Wróć”

7.

PIASKOWIEC

27.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

 

Zachęcamy do czynnego udziału w zebraniach – Państwa wnioski i pomysły będą cenną wskazówką dla Wójta i Radnych w naszej gminie.

Źródło: http://www.ostaszewo.pl/index.php/akt/997-zaproszenie-na-zebrania-wiejskie