W dniach 16 – 19 marca przez całą dobę nowodworscy policjanci będą prowadzili akcję kontrolno – prewencyjną skierowaną na pieszych uczestników ruchu drogowego. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych, wpływanie na polepszenie relacji pomiędzy kierującymi, a niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz propagowanie używania elementów odblaskowych przez pieszych.

Źródło: mł. asp. Sebastian Białachowski KPP NDG