Wzdłuż naszego odcinka wybrzeża Bałtyku powstaje biegnąca przez sam środek lasu ścieżka rowerowa. Trasa powstaje etapami,  I etap na odcinku Jantar ul. Morska-Stegna ul. Morska, kolejne etapy to odcinek II od Mikoszewa do ul. Morskiej w Jantarze oraz ostatni III od granicy Gminy Stegna z Gminą Sztutowo do ul. Morskiej w Stegnie. W przyszłości trasa zostanie włączona do strategicznego projektu Województwa Pomorskiego jakim są „Pomorskie Trasy Rowerowe R10 i Wiślana Trasa RowerowaR9” co oznacza włączenie w międzynarodowy system tras rowerowych.

Koszt ogólny realizacji inwestycji w Gminie Stegna to 3 520 758,61 zł z czego 70% stanowi dofinansowania z UE – 2 464 531,03 zł, a wkład własny gminy 1 056 227,58 zł. Trasa jeszcze nie jest ukończona i Gmina Stegna na swoim Facebook’u wystosowała apel do poruszających się po lesie:

“W odpowiedzi na pojawiające się ostatnio komentarze ws. ścieżki rowerowej na odcinku Mikoszewo-Jantar informujemy, że do końca czerwca jest to teren budowy, a ścieżki nie zostały jeszcze ukończone. Osoby które posiadają zdjęcia pojazdów niszczących plac budowy, proszone są o przekazanie ich do Straży Gminnej lub urzędu.”

Wielu mieszkańców ma zarzuty co do jakości wykonanej ścieżki i potrzeby jej budowy. My radzimy wstrzymać się z osądami do ukończenia inwestycji.