27 marca nowodworscy policjanci przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

Na naszych drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów, którzy korzystają z coraz lepszych warunków atmosferycznych i zastępują samochody rowerem podczas codziennych dojazdów do pracy. Jedyną ochroną rowerzysty jest kask, który mimo że nie jest obowiązkowy, coraz częściej jest wykorzystywany przez cyklistów. Pieszy natomiast nie jest chroniony w żaden sposób. Całkowite oddzielenie ruchu pieszych od innych uczestników ruchu drogowego nie jest możliwe. Dlatego też przepisy ruchu drogowego oraz zdrowy rozsądek są jedynymi gwarantami bezpieczeństwa. Prawo dokładnie reguluje zasady poruszania się pieszych, rowerzystów oraz kierujących innymi pojazdami w obrębie przejść oraz przejazdów rowerowych. Mimo poprawy infrastruktury drogowej, nadal dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń. Przejście dla pieszych jest miejscem szczególnym. Pieszy, znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Niestety właśnie na przejściach dochodzi do największej ilości wypadków. Kierujący pojazdami silnikowymi nagminnie omijają pojazdy, które zatrzymały się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Policjanci będą stanowczo reagować na wszelkie zachowania mogące stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu. W ramach działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” należy spodziewać się większej ilości patroli ruchu drogowego, które zwrócą szczególną uwagę na miejsca w których najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń.

Przypominamy także, że poza obszarem zabudowanym, pieszy jest zobowiązany do noszenia elementów odblaskowych. Jest to bardzo istotny czynnik wpływający na widoczność. Nawet niewielki odblask może uratować życie.

Źródło: mł. asp. Sebastian Białachowski Policja NDG

Nowy Dwór Gd.- Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Nowodworscy policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze drogówki w całym kraju prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno prewencyjne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów. W trakcie działań mundurowi z nowego dworu gdańskiego odnotowali wykroczenia popełnione zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych.

We wtorek (27.03.2018r.) policjanci po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy.

W trakcie akcji nowodworscy funkcjonariusze drogówki odnotowali wykroczenia popełnione zarówno przez kierujących pojazdami jak i przez pieszych. Policjanci nałożyli 19 mandatów na kierujących pojazdami silnikowymi i 2 mandaty na kierujących rowerami. Ponadto odnotowali 4 wykroczenia popełnione przez pieszych. Dotyczyły one głównie przechodzenia w miejscach niedozwolonych . Policjanci wobec 1 kierującego pojazdem mechanicznym skierowali wniosek o ukaranie do sądu.