Maria Owsińska z klasy II sztutowskiego, wygaszanego gimnazjum uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez PKO są zwolnieni z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego, uzyskują ocenę celującą z przedmiotu i mają pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Sukces uczennicy to efekt systematycznej pracy oraz zaangażowania nauczyciela  – Pani Kingi Rutkowskiej.

Marii i Pani Kindze serdecznie gratuluję:)

Wszystkim uczniom życzę radości z nauki, motywacji do wysiłku i osiągania wspaniałych sukcesów.

Źródło: Sylwia Owsińska