Policja informuje, że Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Celem konkursu jest wyróżnienie policjantów, którzy wykazują wysoki profesjonalizm w podejmowanych decyzjach z obszaru indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zgłoszenia funkcjonariusza do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin jest dostępny na stronie www.niebieska.linia.pl oraz www.policja.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2018r. Zgłoszenia można nadsyłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, ul.  Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania kandydatów.

sierż. szt. Joanna Słowik KPP Nowy Dwór Gd.