Maria Owsińska z klasy II wygaszanego gimnazjum uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez PKO są zwolnieni z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego, uzyskują ocenę celującą z przedmiotu i mają pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Sukces uczennicy to efekt jej systematycznej pracy oraz zaangażowania nauczyciela  – Pani Kingi Rutkowskiej.

Warto dodać, że w tym roku szkolnym dwoje uczniów szkoły podstawowej uzyskało tytuł finalisty – Julian Szczepkowski z języka polskiego, a Błażej Gapski z języka  angielskiego. Obaj chłopcy są uczniami klasy VII, a przygotowywały ich Panie – Renata Afeltowicz oraz Magdalena Urbańska. Obaj uzyskali zaświadczenia Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz punkty, które będą miały znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Marii, Julkowi, Błażejowi, Pani Kindze, Renacie i Magdalenie serdecznie gratuluję:)

Wszystkim uczniom życzę radości z nauki, motywacji do wysiłku i osiągania wspaniałych sukcesów, a nauczycielom wielu uczniów chętnych do pracy i przygotowania się do wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Źródło: Sylwia Owsińska