KLUB TURYSTYCZNY SZUWAREK W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM zaprasza na XV Spływ Wodami Żuław

I  ORGANIZATORZY

– Klub Turystyczny PTTK „SZUWAREK” w Nowym Dworze Gdańskim

– Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

 

II WSPÓŁORGANIZATORZY

– Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

 

III CEL SPŁYWU

-Poznanie środowiska żuławskich wód śródlądowych

-Poszerzenie wiedzy uczestników na temat „Małej Ojczyzny”

-Umocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-Integracja żuławskich gmin i powiatów oraz ich mieszkańców

-Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska

-Popularyzacja szlaków kajakowych na Żuławach

-Propagowanie turystyki kajakowej jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji

-Promocja Żuław poprzez poznawanie kultury, tradycji oraz walorów turystycznych.

-Promocja „ Pętli Żuławskiej”.

 

IV KOMITET ORGANIZACYJNY

-Komandor Spływu           – Roman Zdrojewski

-V-ce  Komandor              – Piotr Siwa

 

V TERMIN I TRASA SPŁYWU

Spływ odbędzie się w dniach 22-24. 06 2018 roku na trasie:

Elbląg- Kępiny Małe- Kępki- Osłonka- Rybina

 

VI ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 17. 06. 2018.r na adres: pttk.szuwarek@gmail.com , lub telefonicznie tel. 504 243 371 lub 501 815 446.

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 50,00 zł od osoby, płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

 21 8306 0003 0009 5136 3000 0020 .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

Informacja również na stronie: http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl

 

VII OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

-Posiadanie dowodu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego

ubezpieczenie zdrowotne,

-Posiadanie sprawnego kajaka oraz kamizelki asekuracyjnej,

-Przestrzeganie regulaminu Spływu oraz zasad zachowania się na wodzie,

-Przestrzeganie zarządzeń Komandora Spływu oraz służb porządkowych,

-Przestrzegania ciszy nocnej w godz. Od 23 do 6.

-Uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków na czas trwania Spływu

 

VIII ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO

-znaczek pamiątkowy

-potwierdzenie punktów na TOK

-posiłek  w drugim dniu spływu

-poczęstunek  w m. Rybina w dniu zakończenia spływu

 

IX PROGRAM SPŁYWU

 

  1. 06. 2018r , piątek

16.00  zbiórka uczestników na terenie przystani kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej 5 ,

17.00 – uroczyste rozpoczęcie spływu, start na trasę I etapu spływu (rzeka Elbląg-Tina – jeź. Drużno- rzeka Elbląg, dystans ok. 12 km, powrót do przystani, zakwaterowanie, nocleg

w warunkach turystycznych(własny śpiwór i materac)

 

  1. 06. 2018r , sobota

09 00 –10.00 start do II etapu spływu,  wyścig kajakowy „Od mostu do mostu” wspólnie z uczestnikami spływu „Integracja 2018” zorganizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji z Poznania.

10.00 start do dalszej części II etapu spływu Elbląg- Kępki (rzeka Elbląg- Kanał Jagielloński-rzeka Nogat około 17km.

-zakwaterowanie w świetlicy w m. Kępki

21.00 – puszczanie wianków na rzece

 

  1. 06. 2018r, niedziela
  1. 00 start do III etapu na odcinku Kępki- Osłonka- Rybin na dystansie ok. 18 km

15.00  poczęstunek (ciasto, grill)

16.00 uroczyste zakończenie Spływu.

 

XI UWAGI KOŃCOWE

-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników

Spływu osobom trzecim i na odwrót

-Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność

-Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Spływie wyłącznie pod opieką dorosłych

-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Spływu.

– Osoby nie posiadające kajaków mają możliwość wynajęcia sprzętu u organizatora za opłatą ( koszt dzienny 7 zł )

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM ORGANIZATORZY.