W szkole w Marzęcinie po raz siódmy zorganizowano Bieg Kwietny. Jest to kontynuacja tradycji Biegu Papieskiego, który odbywał się przy okazji rocznicy pierwszej wizyty Jana Pawła II w naszym kraju. Jak co roku można było pokonać trasę 10km od Kępin Małych do Osłonki na rowerze, rolkach i przede wszystkim biegnąc. W akcję zaangażowana był Ochotnicza Straż Pożarna z Nowego Dworu Gdańskiego, która zabezpieczała trasę biegu.

Wszyscy biorący udział w wydarzeniu mieli możliwość odpoczynku w autobusie, który podążał śladem biegnących. W wydarzeniu brało udział 57-miu biegnących, 44-ech rowerzystów. Oprócz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie w imprezie udział wzięli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Trasę pokonano w czasie 1h 10 minut.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania burmistrzowi Jackowi Michalskiemu za ufundowanie medali okolicznościowych, panu Pawłowi Zawilińskiemu, właścicielowi sklepów mięsnych w Nowym Dworze Gd. za ufundowanie kiełbasek na grilla. Pani Grażynie Bodziackiej za opiekę medyczną oraz pani Jarosławowi Dywizjusz za pomoc w organizacji autobusu i zabezpieczenie imprezy. Dziękujemy również panu Romanowi Kozłowskiemu za ufundowanie wody mineralnej dla każdego uczestnika oraz wszystkim pracownikom szkoły i samorządowi uczniowskiemu za pomoc w organizacji imprezy.

Zapraszamy do wideo: