Jak zapewnia córka właścicielki, pani Aleksandra, jest gotowa oddać miastu fragment swojej działki, na której znajduje się wieża (za darmo!) w celu remontu i uruchomienia ruchu turystycznego. Jeśli chodzi o osoby prywatne, wieża jest nadal na sprzedaż za około 60 tys. zł. Jednak burmistrz Jacek Michalski w wywiadzie stwierdził, że miasto nie jest zainteresowane przejęciem wieży. 

Najbardziej znany budynek Nowego Dworu Gdańskiego to bez wątpienia Wieża Ciśnień. Jej budowa rozpoczęła się w 1908 roku a już rok później oddano ją do użytku o czym może świadczyć wiatrowskaz umieszczony na szczycie wieży. Wieża ma wysokość około 33 metrów i swego czasu była to najwyższa konstrukcja żelbetonowa tego typu w Europie. Możemy ją znaleźć na widokówkach, folderach reklamowych i bilbordach reklamujących miasto, jednak z roku na rok wieża popada w coraz większą ruinę.

Wieża powstała aby grawitacyjnie utrzymywać stałe ciśnienie wody w nowodworskim wodociągu i była użytkowana aż do czasu powstania Centralnego Wodociągu Żuławskiego tj. do 1965 roku. Wtedy też rozebrano orurowanie i pompy wtłaczające wodę do górnego zbiornika. Wieża służyła jeszcze przez jakiś czas jako magazyn Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół (tzw. ZEAS). W 1984 na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański powstało tzw. „Przedprojektowe orzeczenie techniczno – konstrukcyjne”. Mające na celu ocenę zasadności oraz zakresu prac ewentualnego remontu wieży. Wykonane przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdańsku orzeczenie, którego autorem był inż. Wiktor Sławiński określiło ogólny stan wieży jako dobry i budynek mógł być w tamtym czasie wyremontowany i zabezpieczony przy relatywnie niedużym nakładzie finansowym.

„ Obiekt jako całość pod względem konstrukcyjnym zachował się w dobrym stanie technicznym i nadaje się do remontu, oraz ewentualnego wykorzystania na cele, które winien określić inwestor.”

Niestety zabrakło pomysłu i pieniędzy na zagospodarowanie budynku w tamtym czasie.

W 1989 roku znaleźli się inwestorzy prywatni, którzy podjęli się remontu z zamiarem wykorzystania wieży do celów turystycznych. Państwo Ewa i Alojzy Szachta starali się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy tez z Urzędu Miasta i Gminy jednak żadna z tych instytucji nie zdecydowała się na wsparcie finansowe.

Dnia 26.10.1992 roku Wieża Ciśnień została wpisano do rejestru zabytków pod numerem 234/92 i od tamtej chwili podlega Ona ścisłej ochronie Konserwatorskiej a mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego nazwali ją żartobliwie „nowodworskim Gołębnikiem” od tamtej pory wieża niszczeje a koszty potencjalnego remontu, jak pokazuję podobne przedsięwzięcia z innych miast, w tym momencie mogą osiągać kwoty rzędu kilku milionów złotych.

Pewne jest, że koszty remontu wieży w tej chwili przekraczają ewentualne zyski z jej eksploatacji – jednak zadajmy sobie pytanie: Czy utrzymanie jednego z nielicznych i tak charakterystycznych symboli naszego miasta powinno być traktowane jako interes? Czy może ratowanie naszego wspólnego dziedzictwa i historii żuławskich zabytków…

Na to pytanie musicie odpowiedzieć państwo sami.

Zapraszamy do wideo: