I BURSZTYNOWY BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING W SZTUTOWIE

Sztutowo, dnia 06 października 2018 roku Start godz. 15.00

KLASYFIKACJE BIEGU:

KLASYFIKACJA OPEN

OPEN KOBIETY Niespodzianka 1 – 3
OPEN MĘŻCZYŻNI Niespodzianka 1 – 3
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:

 

KAT.: ROCZNIK: NAGRODY: MIEJSCA:
K-16 rocznik  2002-1999 Niespodzianka 1 – 3
K-20 roczniki 1998-1989 Niespodzianka 1 – 3
K-30 roczniki 1988-1979 Niespodzianka 1 – 3
K-40 roczniki 1978-1969 Niespodzianka 1 – 3
K-50 roczniki 1968-1959 Niespodzianka 1 – 3
K-60 roczniki 1958 i starsze Niespodzianka 1 – 3

 

 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn:

 

KAT.: ROCZNIK: NAGRODY: MIEJSCA:
M-16 rocznik  2002-1999 Niespodzianka 1 – 3
M-20 roczniki 1998-1989 Niespodzianka 1 – 3
M-30 roczniki 1988-1979 Niespodzianka 1 – 3
M-40 roczniki 1978-1969 Niespodzianka 1 – 3
M-50 roczniki 1968-1959 Niespodzianka 1 – 3
M-60 roczniki 1958-1949 Niespodzianka 1 – 3
M-70 roczniki 1948 i starsi Niespodzianka 1 – 3

 

 

 • Klasyfikacja: NAJLEPSI Z GMINY SZTUTOWO

 

KAT.: ROCZNIK: NAGRODY: MIEJSCA:
KOBIETY 3 najlepsze Panie Niespodzianka 1 – 3
MĘŻCZYZNI 3 najlepszych Panów Niespodzianka 1 – 3

UWAGA!!! Najlepsi z Gminy Sztutowo, którzy chcą być klasyfikowani w tej kategorii musza posiadać aktualne zameldowanie w Gminie Sztutowo oraz zobowiązane są do zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym odpowiedniego pola.

 

X.KLASYFIKACJA MARSZU NORDIC WALKING

 

 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:

 

KAT.: ROCZNIK: NAGRODY: MIEJSCA:
K – 16/ 29 roczniki  2002-1989 Niespodzianka 1 – 3
K – 30/39 roczniki 1988-1973 Niespodzianka 1 – 3
K – 40/49 roczniki 1972-1969 Niespodzianka 1 – 3
K – 50 i starsze roczniki1968 i starsze Niespodzianka 1 – 3

 

 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn:

 

KAT.: ROCZNIK: NAGRODY: MIEJSCA:
M – 16/ 29 roczniki  2002-1989 Niespodzianka 1 – 3
M – 30/39 roczniki 1988-1973 Niespodzianka 1 – 3
M – 40/49 roczniki 1972-1969 Niespodzianka 1 – 3
M – 50 i starsi roczniki1968 i starsi Niespodzianka 1 – 3

UWAGA:

Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę urodzenia.

 

NAGRODY NIE BĘDĄ WYSYŁANE POCZTĄ…   DLA                               NIEUCZESTNICZĄCYCH W CEREMONII ZAKOŃCZENIA.

 Uwaga! Limit uczestników w biegu i marszu Nordic Walking wynosi 300 osób  (100 – Nordic Walking, 200 – Biegacze), 

 • 09:00 –13:00 : otwarcie biura zawodów oraz wydawanie pakietów startowych;
 • 14:30 –14:45- wspólna rozgrzewka do biegu
 • 14:50 –14:59 – uroczyste otwarcie przez Wójta Gminy Sztutowa „ I Bursztynowego BIEGU ORAZ MARSZU NW”;
 • 15.00 – start do „ I Bursztynowego BIEGU ORAZ MARSZU NW”;
 • 17.30 – regulaminowe zakończenie Biegu i marszu NW,
 • 18.00 – ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy

Więcej na: https://elektronicznezapisy.pl/event/3043.html