Od dziś nie musimy już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Policjanci w trakcie kontroli sprawdzą te dokumenty w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (tzw. CEPiK) za pośrednictwem komputera zamontowanego w radiowozie. Jest to efekt postępującej cyfryzacji życia w Polsce.

Dokumenty te potrzebne będą w trakcie badania technicznego na stacji diagnostycznej oraz podczas zagranicznych wyjazdów. W przypadku gdy w wyniku kontroli drogowej policjant stwierdzi, że pojazd nie nadaje się do uczestniczenia w ruchu drogowym, zostanie to odnotowane w systemie CEPiK (wcześniej odbierano dowód rejestracyjny). Pamiętajmy także, żeby zażądać tych dokumentów podczas kupna/ sprzedaży auta.