31.10.2018. od godz. 17.00. do godz. 19.00. w sali Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim  odbędzie się

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Załóż strój Swego ulubionego świętego lub anioła. Przynieś pracę plastyczną na wybrany temat:1. „Mój św. Patron” lub „Mój anioł” 2.”Moja rodzina”-portret rodziny z datami Chrztu św. format A4, technika dowolna, płaska. Praca podpisana: imię i nazwisko, klasa/grupa, nazwa szkoły/przedszkola. Rozstrzygnięcie konkursu w ciągu dwóch tygodni.

W programie:
 konkursy dotyczące: liczby świętych w Twoim kościele, daty Twojego chrztu św., wezwania Twojego kościoła, znajomości świętych polskich,
 taniec, śpiew i zabawa przy muzyce,
 rozwiązywanie rebusów i zagadek,
 rysowanie, malowanie świętych pańskich.

Wstęp za uśmiech i dobre słowo.

Zapraszają: Akcja Katolicka,
Fundacja MIKAEL,
Żuławski Ośrodek Kultury.