Biorąc pod uwagę panującą aurę sprzyjającą ciągłemu opadaniu liści jeszcze w listopadzie, prosimy o zgłaszanie do tutejszego Urzędu potrzeby dodatkowego odbioru odpadów zielonych z konkretnej posesji.

Zgłoszenia należy kierować osobiście w Urzędzie Miejskim pokój nr 7, bądź pod nr tel. 55 625 7777 w terminie do 21.11.2018 roku do godz, 14:00. Powyższe umożliwi zorganizowanie w listopadzie dodatkowego odbioru odpadów zielonych ze zgłoszonych posesji. Konkretny, ustalony już termin odbioru zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu.

Informujemy również, iż właściciele nieruchomości, którzy już zgłosili taką potrzebę do Urzędu nie muszą jej ponawiać.

Jednocześnie informujemy, iż nadwyżki odpadów selektywnych, również zielonych, można dostarczać samodzielnie, bez dodatkowych kosztów do punktu PSZOK przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Źródło: miastonowydwor.pl