8 listopada na Facebook-u Marszałka Województwa Pomorskiego “Mieczysław Struk” pojawił się wpis, w którym czytamy:

“(…) Z prezesem PTMKŻ Jarosławem Lipińskim oraz wiceprezesem Pawłem Pleśniarem podpisaliśmy umowę na dofinansowanie kwotą ponad 850 tys. złotych opracowania dokumentacji dla rewitalizacji tej linii kolejowej. Jest to pierwszy krok do rozwoju ŻKD. (…)”

Jest to wspaniała wiadomość i jak powiedział prezes Lipiński w wywiadzie poniżej – jest to pierwsza jaskółka rozwoju naszej kolejki.

Pieniądze mają być przeznaczone na tzw. Studium Wykonalności, czyli dokument, który wyznacza możliwe kierunki rozwoju (w tym przypadku kolejki) i pozwoli na zdobycie środków unijnych na te cele. Pomysłów na rozwój jest wiele. Co więcej – jako, że Polska w znikomym stopniu wykorzystuje unijne fundusze przeznaczone na rozwój transportu kolejowego to wszelkie inicjatywy tego typu mają olbrzymie szanse na otrzymanie pieniędzy.

Co jest w planie?

Studium będzie się przede wszystkim skupiało na usprawnieniu dotychczasowych linii ale wskaże także możliwość budowy nowych – do Krynicy Morskiej. (Przeprawa kolejki została uwzględniona w projekcie przekopu Mierzei Wiślanej dzięki staraniom wójta Sztutowa Jakuba Farinade)  Sprawdzana będzie także możliwość poprowadzenia torów do samej plaży – w Stegnie, Sztutowie lub Kątach Rybackich. Prezes Lipiński mówił również o potencjalnym wymianie taboru na nowoczesny – osiągający prędkości do 80 km/h. A także połączeniu dowozów wąskotorowych z torami szerokimi – na trasie Nowy Dwór Gd. – Szymankowo oraz z planowaną trasą szynową wzdłuż nowo wybudowanej trasy S7 (Elbląg – Nowy Dwór Gd. – Gdańsk). Nasza wąskotorówka miałaby szansę stać się jednym z elementów pomorskiej sieci kolejowej, która znacznie usprawniłaby ruch turystyczny i codzienne dojazdy do pracy.

Poniżej znajdziecie państwo prezentację, która szczegółowo nakreśla stan obecny i kierunki rozwoju wąskotorówki:

prezentacja NDG 08.11.2018 2

oraz wywiad z prezesem PTMKŻ Jarosławem Lipińskim: