19 listopada na pierwszej sesji powiatowej zebrali się wszyscy nowo wybrani w wyborach radni. Na sesji, którą otworzył najstarszy radny senior – pan Zbigniew Bojkowski, wyklarował się skład nowego zarządu powiatu:

Decyzją Rady Starostą Nowodworskim został pan Jacek Gross, który dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego. Nowy starosta dziękując za głosy “za”, wspomniał również o członkach rady, którzy byli przeciwni jego kandydaturze – “(…) uważam, że w każdym gremium decyzyjnym jest potrzebna konstruktywna opozycja i na współpracę w tej kwestii liczymy (…)”

Te słowa mogą dobrze wróżyć na przyszłość i malują nowego starostę jako człowieka o otwartym umyśle, który zamiast szukać konfliktów stara się je rozwiązywać.

Po tym jak nowy starosta wskazał swoje kandydatury, ustalono, że wicestarostą zostanie pani Barbara Ogrodowska, a członkami Zarządu Rady Powiatu panowie Marcin Głowacki, Andrzej Sobociński i Tomasz Szczepański. 

Nowym Przewodniczącym Rady został pan Robert Ciżmowski,

Wiceprzewodniczącymi zostali pan Lubomir Głowacki oraz pan Włodzimierz Seroka.

Wszystkim wybranym gratulujemy.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał starosta ustępujący ze stanowiska. Zbigniew Ptak pogratulował wszystkim wyboru, podziękował swoim dotychczasowym współpracownikom i przekazał nowym radnym teczki z informacją o stanie powiatu na chwilę obecną.

Gratulujemy nowym samorządowcom i wierzymy, że dadzą z siebie wszystko aby poprowadzić instytucję starostwa w kierunku, który przysłuży się mieszkańcom powiatu.