W niedzielę o godzinie 9:00 przedstawiciele samorządów i służb mundurowych zebrali się pod obeliskiem „Poległych  i Pomordowanych za Wolną i Niepodległą Ojczyznę” w Nowym Dworze Gdańskim  przy  ul. Wejhera. 

Jak napisano w oficjalnym komunikacie Urzędu Gminy Nowy Dwór Gd.:

“Tradycją stało się już upamiętnienie dramatu tragicznie zmarłych czołgistów. Czterech młodych mężczyzn, 16 grudnia 1981 roku, wykonując rozkaz przemieszczenia się  w celu wzmocnienia szeregów wojskowych w Gdańsku, zginęło tragicznie, gdy z niewiadomych przyczyn, jeden z pojazdów stoczył się do rzeki Linawy. Naszym zadaniem, jest okazanie szacunku i pamięci wobec polskich żołnierzy, którzy niezależnie od poglądów, mieli jeden wspólny cel. Zapewnienie integralności terytorialnej naszego państwa. Niech to będzie lekcja pokory i szacunku wobec drugiego człowieka.”

Jak zapowiedział burmistrz Nowego Dworu Gd. Jacek Michalski, w przyszłym roku powrócimy do tradycji składania kwiatów przy rzece. W tym roku złożono kwiaty przy obelisku ze względu na wciąż trwające prace budowlane przy trasie S7.