Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim do hodowców i właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w sprawie ASF ( afrykański pomór świń )

Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór świń – to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzikich. ASF podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania. ASF nie jest groźny dla człowieka, ale region w którym zostanie stwierdzona choroba narażony jest na poważne straty ekonomiczne (ograniczenia w handlu i obrocie świniami i wieprzowiną).
Źródłem zakażenia ASF mogą być świnie domowe, świnie dzikie, ale również mięso pochodzące od zakażonych świń, dzików oraz zakażone produkty wyprodukowane z mięsa chorych świń i dzików.

W związku z pojawieniem się ogniska choroby u świń oraz przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie sąsiedniego powiatu tj. powiatu elbląskiego zwracam się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


➢ utrzymywanie świń wykluczające kontakt ze zwierzętami dziko żyjącymi, domowymi po przez odpowiednie zabezpieczenie budynków i innymi kopytnymi w gospodarstwie, po przez utrzymywanie świń w osobnych pomieszczeniach z osobnym wejściem do budynku;
➢ stosowanie pasz i ściółki w sposób wykluczający kontakt z dzikami i
zabezpieczonymi przed dostępem zwierząt wolnożyjących i domowych;
➢ wyłożenie mat dezynfekcyjnych stale nasączonych środkiem dezynfekcyjnym o wymiarach wskazanych w przepisach, w wejściach i wyjściach do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
➢ stosowanie odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do obsługi świń przez osoby wyłącznie wykonujące te czynności, które zmienia się i nakłada każdorazowo wchodząc do budynku;
➢ higiena, dezynfekcja obuwia i rąk każdorazowo wchodząc do pomieszczeń, a także systematyczna dezynfekcja sprzętu i narzędzi w gospodarstwie;
➢ prowadzenie rejestrów wejść i wyjść osób z zewnątrz, wjazdu i wyjazdu
samochodów do przewozu świń oraz prowadzenie i aktualizowanie spisu świń z podziałem na grupy produkcyjne w gospodarstwie;
➢ nie kupowanie świń nieoznakowanych, nie zgłoszonych do rejestru, bez świadectw zdrowia świń, które mogły pochodzić z niewiadomego pochodzenia;
➢ nie wnoszenia na teren gospodarstwa produktów od dzików, co do których jest najmniejsze podejrzenie skażenia ASF, a po polowaniu zachowanie min. 72 godzin przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim przypomina, że za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, grożą wysokie kary pieniężne.