Dnia 13 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego.

Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z aktywnym poszukiwaniem pracy           z wykorzystaniem mediów społecznościowych, omówiono losy absolwentów Zespołu Szkół nr 2, przedstawiono film promujące szkołę zawodową oraz dzielono się dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego na każdym etapie edukacji. Koordynator sieci Wioletta  Przyborowska zaproponowała plan pracy sieci na podstawie realizowanego projektu „Warszawska-czas zawodowców”.

W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi powiatu nowodworskiego. Uczestnicy sieci wymienili się doświadczeniami dot. pracy doradcy zawodowego w związku z wdrażaniem doradztwa w szkołach podstawowych jako zajęć obowiązkowych.

Wioletta Przyborowska 

Koordynator sieci doradców zawodowych powiatu nowodworskiego