KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej od 2 stycznia 2019 roku, formalności związane z dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym, będą realizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Konopnickiej 19 w Nowym Dworze Gdańskim.

Z uwagi na to, iż dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy społecznej dla osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (otrzymanie dodatku wiąże się m.in.

z uzyskaniem odpowiednio niskiego dochodu), zasadne jest aby ta usługa była realizowana przez MGOPS.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia wynikające z przeprowadzonych zmian.

KONIEC KOMUNIKATU