ZDARZENIA ZA OKRES 24-30.12.2018 r.:
2 Wypadki drogowe
1 Iskrzenie w skrzynce elektrycznej
1 Pomoc innym służbą
1 Pożar sadzy
1 Poszukiwanie osoby zaginionej
1 Pomiar tlenku węgla