Zgodnie z uchwałą nr 433/LV/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dniem 1 stycznia 2019 roku:

a) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega zwolnieniu o 50% za drugie dziecko z jednej rodziny korzystające ze świadczeń;

b) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega całkowitemu zwolnieniu w przypadku:

  • Niepełnosprawności dziecka,
  • Niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców,
  • Niepełnosprawności rodzeństwa dziecka,
  • Objęcia dziecka pieczą zastępczą,
  • Korzystania z przedszkola przez trzecie i  kolejne dziecko z jednej rodziny.

Pełna uchwała w załączniku: