Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie zaprasza mieszkańców Gminy Stegna do udziału w  

II edycji Konkursu o tytuł Młodego Mistrza Kulinarnego.

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie.

2. CEL KONKURSU

 • Celem konkursu jest wspieranie młodzieży, rozwijanie ich pasji  oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności kulinarnych.

4. UCZESTNICY

 • Konkurs adresowany jest  do mieszkańców  terenu Gminy Stegna w wieku od 11 do 16 lat .

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Zgłoszenie udziału do dnia 20.02.2019r. drogą mailową na adres gok.stegna@wp.pl lub telefonicznie pod nr 55 247 82 92. W zgłoszeniu należy podać : imię, nazwisko, wiek oraz miejscowość.

6. PRZEBIEG KONKURSU:

 • Konkurs odbędzie się w dniu 28.02.2019 r podczas XIII  KONKURSU SPECJAŁÓW KARNAWAŁOWYCH w Domu Ludowym w RYBINIE o godz. 17.00
 • Temat : „Fantastyczna przystawka karnawałowa”
 • Uczestnicy przynoszą przygotowane przez siebie produkty do przygotowania dania (pokrojone, gotowe do spożycia)
 • Podczas imprezy łączą ze sobą składniki , następnie układają z nich gotowe danie
 • kompozycje na talerzu ocenia profesjonalne jury

Uwaga! Pozostawiamy dowolność w kwestii propozycji podania . Potrzebne naczynia, sztućce itp. uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

7.KRYTERIA OCENY:

 1. oryginalność produktów – od 1 do 5 pkt.
 2. propozycja podania – od 1 do 5 pkt.
 3. zestawienie smaków – od 1 do 5 pkt.
 4. poziom trudności wykonania – od 1 do 5 pkt.
 5. wygląd i estetyka potraw  – od 1 do 5 pkt.
 6. smak potraw  – od 1 do 5 pkt.

8. OCENA I WYNIKI KONKURSU

 • Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu
 • Uczestnik o największej liczbie punktów wygrywa i zdobywa tytuł:

 „STEGNA MASTER OF COOK 2019”

 • W przypadku remisu, decydujący głos ma przewodniczący jury
 • wyniki zostaną ogłoszone podczas  XIII KONKURSU SPECJAŁÓW KARNAWAŁOWYCH oraz podane  na stronach internetowych  www.stegnagok.pl oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury na  facebook.com

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Stegna; promocji konkursu lub idei konkursu.
 • Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach publikowanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w celu promocji konkursu lub idei konkursu.
 • Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu : 55 247 82 92

Regulamin

XIII KONKURSU SPECJAŁÓW KARNAWAŁOWYCH

Potrawy, ciasta oraz alkohole (domowego wyrobu)

– AMATORZY –

I Cel konkursu:

 1. Integracja mieszkańców Gminy Stegna.
 2. Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu.

II Organizatorzy konkursu

  Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

III Kategorie konkursu

 1. Potrawy – przekąski, sałatki
 2. Ciasta (ciasta, pączki, faworki, róże karnawałowe, desery itp.)
 3. Alkohole – ( nalewki, wina itp.) .

IV Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Stegna.
 2. Wiek uczestników nie jest ograniczony z wyjątkiem kategorii alkohole, w której mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Do konkursu przyjmujemy tylko zgłoszenia indywidualnych osób !
 4. Każdy uczestnik może zgłosić: tylko po jednym specjale w danej kategorii, np. 1 potrawę,

1 ciasto, 1 alkohol.

 • Powołane przez organizatora jury w ocenie prac uwzględni:

– oryginalność zgłoszonych prac – od 1 do 5 pkt.

– wygląd i estetykę potraw i ciast – od 1 do 5 pkt.

– smak potraw i ciast – od 1 do 5 pkt.

– smak oraz aromat alkoholu – od 1 do 5 pkt.

6.    Specjały, po ocenie przez Jury, zostaną podane do degustacji pozostałym uczestnikom

       konkursu, oraz zaproszonym gościom.

7.  W kategoriach: potrawy , ciasta oraz alkohole zostaną przyznane i    nagrodzone pierwsze trzy miejsca.

8.   Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

10. Zgłoszenia przyjmowane są: telefonicznie pod nr tel.: 55 247 82 92, w biurze GOK w Stegnie, ul. Gdańska 60 w godz.: od 900 – 1600 lub pod adresem e-mail: gok.stegna@wp.pl   do dnia 20.02.2019 r.

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia:

28.02.2019r. godz.: 17:00w Domu Ludowym w Rybinie.

12. Zgłoszone specjały :

należy zarejestrować w dniu Konkursu w godz.:16:30-17:00.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Stegna; promocji konkursu lub idei konkursu.
 • Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach publikowanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w celu promocji konkursu lub idei konkursu.
 • Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu : 55 247 82 92