17 stycznia w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku ogniomistrz Krzysztof Ćwiek, strażak z Nowego Dworu Gdańskiego otrzymał najwyższe odznaczenie dla krwiodawców, czyli medal “Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Aby zdobyć taki medal należy oddać minimum 20 litrów krwi. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP w Nowym Dworze Gd. oddał znacznie więcej, bo aż 37 litrów.

Jak dotąd naukowcom nie udało się skopiować ani wyhodować krwi w warunkach laboratoryjnych, dlatego jedyną metodą jej pozyskania jest krwiodawstwo.

Pan Krzysztof ma rzadką grupę krwi (AB Rh-) tym bardziej potrzebna jest ona w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu innych ludzi. Strażak oddaje krew regularnie od momentu ukończenia 18 roku życia.

Krew w Nowym Dworze Gd. można oddawać w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w centrum miasta. Na parkingu pod OSP, średnio co dwa miesiące, podjeżdża autobus ambulatorium. W najbliższym czasie pojawi się on 1 lutego.

Pamiętajmy, że dawca musi być zdrowy i nie może mieć żadnych środków odurzających we krwi (nawet pozostałości z poprzedniego dnia). Szczegółowa lista dyskwalifikująca czasowo krwiodawcę znajduje się tutaj:

Panu Krzysztofowi gratulujemy postawy i wytrwałości.

źródło KP PSP Nowy Dwór Gd.