JUTRO PIERWSZY DZIEŃ KALENDARZOWEJ WIOSNY

Jutro pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Przez jednych nazywany „Świętem Wiosny” ale najbardziej popularną nazwą jest „Dzień Wagarowicza”. W związku z tym, iż w tym dniu młodzież opuszcza mury szkolne i grupuje się często w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych, nowodworscy funkcjonariusze przeprowadzą na terenie powiatu działania prewencyjne pn. „Dzień Wagarowicza” oraz „Patologie”.

Głównym celem przeprowadzenia działań jest zabezpieczenie ładu i porządku publicznego. Policjanci w szczególności ukierunkują się na ograniczenie przestępczości przeciwko mieniu – uszkodzenia rzeczy, a także na przypadki chuligaństwa i pijaństwa. Młodzież pozostająca bez opieki dorosłych jest przede wszystkim narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i zachowania prowadzące do głębokiej i nieodwracalnej demoralizacji. Do najczęściej występujących negatywnych zachowań można zaliczyć:
– niebezpieczne zabawy,
– gromadzenie się w miejscach, w których przebywanie zagraża życiu i zdrowiu np. ruiny budynków czy piwnic,
– używanie tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
– popełnianie czynów karalnych np. uszkodzenia mienia,
– nawiązywanie. kontaktów ze środowiskiem przestępczym
– zakłócanie porządku publicznego poprzez wulgarne, aroganckie zachowywanie się

Źródło. sierż. sztab. Joanna Słowik KPP Nowy Dwór Gd.