Dnia 21.03.2019 r. w Zespole Szkół nr 2 miłośnicy matematyki mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych podczas Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” w kategorii JUNIOR. Uczestnicy mieli 75 minut ma rozwiązanie 30 pytań zamkniętych. Koordynatorem szkolnym konkursu była pani Monika Ziarkowska, a przebieg konkursu nadzorowali nauczyciele matematyki pan Jacek Kukliński oraz pan Mirosław Kabza.

Fot. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.: