Zapytaliśmy Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego i wójtów gmin powiatu nowodworskiego o wypłaty dla nauczycieli, którzy od 8 kwietnia strajkują w szkołach podległych danym organom prowadzącym.

Strajk trwający od 8 kwietnia i przewidywany brak wynagrodzeń dla strajkujących, jest często głównym powodem, dla którego nauczyciele rezygnują z walki. Jak czytamy na stronach ZNP – zgodnie z prawem dyrektorzy mogą nie wypłacić wynagrodzenia za dni “strajkowe”. Zgodnie z prawem też, takie wynagrodzenie może być wypłacone – decyzja leży (teoretycznie!) w gestii dyrektora. Z reguły jednak takie rzeczy ustalane są na szczeblu samorządowym. Pytanie: “Czy nauczyciele dostaną wynagrodzenia za dni strajkowe?” zadaliśmy burmistrzowi i wójtom z powiatu nowodworskiego.

W akcji strajkowej na terenie powiatu wciąż strajkują niemal wszystkie placówki – również w Kmiecinie akcja strajkowa będzie trwać, choć wielu strajkujących zapowiedziało odstąpienie od akcji, to przynajmniej jedna osoba (zatrudniona tam przewodnicząca ZNP na nasz okręg – pani Danuta Stępniewska). Dlatego formalnie strajk nie kończy się nigdzie. Od początku na strajk nie zdecydowała się także szkoła w Wiercinach, która ma być niedługo zamknięta. Reszta placówek, w tym obecnie najważniejsze ze względu na matury ZS1 i ZS2 w Nowym Dworze Gd. wciąż strajkują, a determinacja nie słabnie.

Zapytaliśmy włodarzy gmin co sądzą o wypłacaniu nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku – stanowisko wójtów i burmistrza jest jedno – “wynagradzanie za czas nieudzielania pracy jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, w związku z tym, za ten okres wynagrodzenia nie powinny być wypłacane.”

Choć włodarze gmin niekiedy chcieliby wspierać nauczycieli, to żaden z naszych rozmówców nie złamie prawa, a wszystkie analizy przeprowadzone przez gminy potwierdzają, że wypłacanie wynagrodzeń jest niezgodne z przepisami. Dlatego nauczyciele nie dostaną wypłaty mimo, że w czasie strajku przebywają w szkołach
(nawet w czasie dni planowo wolnych od zajęć). Zapraszamy do wideo, w którym rozmawialiśmy z burmistrzem Jackiem Michalskim, wójtami: Ewą Dąbską, Michałem Chrząszczem i Robertem Zielińskim.

Wideo poniżej: