Dyrekcja i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim podsumowali trwający w naszym mieście “kwiecień dla autyzmu” – serię wydarzeń mających zwrócić uwagę społeczeństwa na osoby dotknięte autyzmem, które często żyją i funkcjonują wśród nas, choć postrzegają ten sam świat w zupełnie inny sposób.

Impreza podsumowująca odbyła się w Małym Holendrze w Żelichowie. Uczestnicy ruszyli na miejsce rowerami, kajakami, motocyklami a także kolejką Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Nie odbyła by się bez wsparcia Starostwa Powiatowego ze Starostą Jackiem Grossem, Urząd Miasta i Gminy NDG oraz PTTK Szuwarek z prezesem Romanem Zdrojewskim. Organizatorzy dziękują również panu Markowi Opitzowi za udostępnienie karczmy – Domu Podcieniowego Mały Holender – jako punktu docelowego dla wszystkich grup. Na miejscu śpiewy i poczęstunek, można było również spróbować oferowanych przez holendra wiktuałów.

Zapraszamy do wideo: