13 maja 2019r. w Zespole Szkół nr 2 odbył się Dzień Otwarty Szkoły dla uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum.

Uczniowie z Marzęcina, Kmiecina, Ostaszewa, Stegny, Sztutowa, Krynicy Morskiej, Lubieszewa, Tujska, Jantaru, Drewnicy, Nowego Dworu Gdańskiego i Mikoszewa mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, zasadami rekrutacji, terminem składania podań, oraz bazą dydaktyczną szkoły. Swoje stanowiska wystawili pracodawcy, którzy współpracują z Zespołem Szkół nr2: Firma „Stolmach” z Nowego Dworu Gd., „Hydromechanika” z Piaskowca, „Base Group” z Koszwał, gm. Cedry Wielkie.

W tym dniu odwiedził naszą szkołę Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross i Wicestarosta Pani Barbara Ogrodowska.

Goście zostali przywitani na sali gimnastycznej w głównym budynku szkoły przez oczekujących na nich przewodników. Po krótkiej prezentacji i podziale na grupy rozpoczęła się wycieczka prowadząca do pracowni zawodowych, na boisko „Orlik” i warsztaty szkolne. Zwiedzający mogli zobaczyć stoiska promujące Szkołę Branżową I Stopnia, Bibliotekę szkolną i wziąć udział w loterii książkowej, stoisko języków obcych, pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie promujący sport, proponowali zwiedzającym udział w konkursach na boisku „Orlik” oraz pokazy strażackie.

Na sali gimnastycznej rozstawione były stoiska z licznymi atrakcjami i konkursami. W punkcie informacyjnym można było otrzymać ulotki promujące kierunki kształcenia, padania do szkoły oraz uzyskać niezbędne informacje dotyczące wyboru szkoły. W pracowni gastronomicznej, uczniowie mogli skosztować przygotowany przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych poczęstunek. Młodzież z dużym zainteresowaniem zwiedzała warsztaty szkolne, pracownie komputerowe, pracownię turystyczną. W każdej        z tych pracowni młodzież brała udział w prezentacjach kierunków kształcenia i konkursach z nagrodami.

Zwiedzającym podobała się oferta naszej szkoły. Zdaniem większości Zespół Szkół nr 2 jest szkołą                 z “klimatem”. Było wiele osób, które poważnie interesowały się nauką w naszej szkole. Udokumentowaliśmy ponad 600 osób odwiedzających.

Mamy nadzieję, ze gimnazjaliści jak i uczniowie kończący szkołę podstawową podejmą trafną decyzję             i słusznie wybiorą Zespół Szkół nr2, w którym będą kontynuować naukę.

Uczniowie opuścili mury naszej szkoły z uśmiechem na twarzach, co dowodzi, że program Dnia Otwartego został przyjęty bardzo pozytywnie.

Wśród sponsorów znaleźli się: Wioletta Przyborowska Dyrektor Zespołu Szkół nr2 ,Piotr Pawłowski „Pablo Cafe”, Anita Baranowska „Suples Cattering”, Katarzyna Piecyk „Galeria Alkoholi”, Iwona i Andrzej Kopal „Power Factory”, Ewa Oracz, „PPH Mariola i Janusz Szalczewscy, Zakład Budowlany Danuta Koćko, Stocznia „Żuławy” Sp. z o.o. Tomasz Sieklucki, Tomasz Szczepański, ”FHU S.C. Tomasz Aleksandrzak, Waldemar Mroczyński, Tadeusz Bąkowski.

                                                                                                                     koordynator ds. promocji
                                                                                                                         mgr Irena Mesinger