Informujemy, że w Nowym Dworze Gdańskim został utworzony Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem: wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Z pomocy mogą skorzystać pokrzywdzeni przeciwko którym nie toczą się jakiekolwiek postępowania karna. Świadkowie przestępstwa jak i osoby im najbliższe również mogą liczyć na pomoc psychologiczną jak i pomoc pracownika I kontaktu.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem znajduje się przy:

Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy

ul. Warszawska 52

82-100 Nowy Dwór Gdański

wtorek w godzinach 9.00 – 13.00

telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564

e-mail: opopp@caritas.gda.pl

dyżur telefoniczny przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 668 928 431.

Działalność ośrodka obejmie:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza

3) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

4) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw i wyrobów medycznych

6) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

7) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

8) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat

9) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń

10) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

11) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

12) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

13) zakup urządzeń i wyposażenia.