W czwartek 16 maja 2019r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kmiecinie odbył się apel ze wszystkimi uczniami szkoły. Apel poprowadziła funkcjonariuszka z nowodworskiej komendy, która przybliżyła uczniom pojęcie przemocy oraz agresji szkolnej. Na przerwie policjantka wraz z pedagog szkolną pełniła dyżur na holu szkoły.

W czwartek 16 maja br. funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką udała się do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kmiecinie celem przeprowadzenia spotkania z uczniami. O godzinie 9:30 odbył się apel szkolny, który poprowadziła funkcjonariuszka. Podczas apelu mundurowa przybliżyła uczniom pojęcie przemocy i agresji szkolnej a także konsekwencje prawne płynące z jej stosowania. Na kolejnej godzinie policjantka wspólnie z pedagog szkolną pełniły dyżur na holu szkoły, podczas którego rozdawały ulotki oraz odpowiadały na pytania związane z przemocą m. in. gdzie szukać pomocy i kogo poinformować, że jest się świadkiem takiego zdarzenia.

Źródło: KPP NDG