Dnia 24.05.2019 r. podczas IV sesji Rady Powiatu, Starosta Nowodworski, Jacek Gross i Przewodniczący Rady Powiatu, Robert Ciżmowski wręczyli uczniom Zespołu Szkół nr 2 Stypendia Starosty za wysokie wyniki w nauce i aktywny udział w życiu szkoły oraz za bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Stypendia otrzymali:

– Agnieszka Zgondek

– Wojciech Bartosiak

– Krzysztof Pawłowski

– Paweł Sadło

Źródło: ZS2

Redakcja:

Podczas ww sesji nagrody i stypendia otrzymali także uczniowie nowodworskiego liceum (Zespół Szkół Nr1) a także wyróżniający się sportowcy:

” Podczas IV sesji Rady Powiatu, Starosta Nowodworski, Jacek Gross i Przewodniczący Rady Powiatu, Robert Ciżmowski wręczyli zawodnikom nagrody za wysokie wyniki sportowe, osiągnięte w roku 2018 oraz uczniom Stypendia Starosty za wysokie wyniki w nauce i aktywny udział w życiu szkoły oraz za bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie “

Źródło: Powiat Nowodworski