Wczoraj funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką odwiedziła uczniów w Nowej Cerkwi i Ostaszewie. Na spotkaniu policjantka opowiadała o bezpieczeństwie nad wodą a także omówiła konkurs filmowy pn. „Filmowy przeWODNIK”. W starszych klasach zostało również szczegółowo omówione pojęcie przemocy i konsekwencji prawnych jakie ponoszą nieletni.

Wczoraj na drugiej godzinie lekcyjnej funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką w Nowym Dworze Gdańskim spotkała się z najmłodszymi klasami w szkole w Nowej Cerkwi. Podczas spotkania wspólnie z dziećmi funkcjonariuszka omówiła jak należy zachowywać się podczas zabaw nad wodą oraz gdzie można bezpiecznie się kąpać. Dzieci przedstawiły różnice między flagą czerwoną a białą. Najmłodsi uczniowie posiadali wielką wiedzę na temat zwierząt zamieszkałych w naszych lasach jak i w morzu oraz jak należy się zachować gdy napotkamy te zwierzęta podczas spaceru. Na zakończenie spotkania, wspólnie z przedstawicielem firmy T&T dzieciom rozdano opaski odblaskowe oraz książeczki związane z bezpieczeństwem nad wodą. Następnie funkcjonariuszka spotkała się z klasami starszymi w szkole w Ostaszewie. Tam oprócz bezpieczeństwa nad wodą jak i trwającego konkursu filmowego, policjantka omówiła szeroko rozumiane pojęcie przemocy. Młodzieży zostały przedstawione rodzaje jak i formy przemocy a także co to jest przemoc rówieśnicza. Na zakończenie uczniowie dowiedzieli się jakie konsekwencje prawne płyną ze stosowania przemocy.