Dnia 19.06.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, przybyli zaproszeni goście m.in. Jacek Gross – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Marcin Głowacki – przedstawiciel Zarządu Powiatu, dr Zbigniew Bojkowski radnypowiatu nowodworskiego, Beata Zawadzka – inspektor oświaty, Wioletta Lewandowska dyrektorPowiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,  Patrycja Głodnicka – komendant Hufca Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Jarosław Dywizjusz – prezes OSP w Nowym Dworze Gdańskim, Danuta Stępniewska – prezes Oddziału ZNP, Piotr Łukasiuk – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, ks. Mariusz Pietrzykowski – proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi.

Podczas uroczystości na ręce pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej został wręczony Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Nagrodę wręczyli Starosta Jacek Gross  oraz prezes OSP Jarosław Dywizjusz.

Uczniowie naszej szkoły otrzymali jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia w nauce. Świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia. Dyrektor Wioletta Przyborowska wręczyła wyróżniającym się uczniom w bieżącym roku szkolnym nagrody i dyplomy.

 
Stypendia Starosty Nowodworskiego otrzymali:


Technikum:

 • Maja Boćko
 • Aleksandra Henke
 • Patrycja Jaros
 • Julia Król
 • Kornelia Lendas
 • Maciej Podsiadły
 • Emilia Raflewska
 • Monika Sobczak
 • Małgorzata Sopata
 • Jakub Sztyber
 • Kamila Zwolińska

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • Kamil Glazer
 • Monika Graff
 • Jakub Grzębski
 • Patrycja Grabowska
 • Bartłomiej Kiedrowicz
 • Monika Nadolska
 • Dominika Nowak
 • Natalia Przydatek
 • Dominik Sak