W Żuławskim Ośrodku Kultury po raz 23-ci zorganizowano Galę Wręczenia Nagród Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Burmistrz wyróżnił w tym roku pięć osób i organizacji działających aktywnie na rzecz rozwoju kultury, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz bezpieczeństwa na terenie gminy i nie tylko.

Burmistrz ofiarował słowa uznania i wyróżnienia:

Jiříemu Pšurnemu – za wkład włożony w rozwój dobrosąsiedzkich relacji między naszymi miasta partnerskimi (Velka nad Velickou – Gmina Nowy Dwór Gdański), za krzewienie aktywności obywatelskiej oraz współpracę na płaszczyznach: kulturowych, sportowych i edukacyjnej.

Marcinowi Owsińskiemu – za krzewienie wiedzy o najnowszej historii Żuław, propagowanie aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie świadomości społecznej.

Tomaszowi Komoszyńskiemu – za wieloletnie działania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nowy Dwór Gdański oraz za wsparcie udzielane gminnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Klubowi Nowodworskiemu za Dzień Osadnika – za zainicjowanie w naszej gminie corocznych obchodów Dnia Osadnika, dzięki którym kultywowana jest pamięć o pierwszych Osadnikach na Żuławach wśród mieszkańców Żuław i Powiśla. (Nagrodę odebrały pomysłodawczynie i autorki Dnia Osadnika – pani Marzena Biernacka – Basek oraz pani Mariola Mika.)

Teatrowi Bez Kurtyny – za zaangażowanie wkładane w działalność związaną z kształtowaniem wrażliwości artystycznej wśród mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański oraz realizację przedsięwzięć przyczyniających się do budowania korzystnego wizerunku Żuław.