Na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka do Stegny przyjechali samorządowcy z Gminy Sztutowo, Gminy Stegna, Miasta Nowy Dwór Gd. i Krynica Morska, a także przedstawiciele firm energetycznych, Powiatu Nowodworskiego i innych instytucji. W trakcie spotkania podzielonego na cztery bloki tematyczne omówiono najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym i jego wpływem na ekonomię regionu.

W pierwszym bloku tematycznym przedstawiciele dostawcy prądu na tym terenie opisali słabe punkty sieci energetycznej oraz wskazali ewentualne działania zapobiegające. Wskazano na problem braku alternatywnych linii zasilających i stacji rozdzielających, które w przypadku awarii pozbawią dostaw energii cały pas nadmorski w powiecie. Wykazano konieczność budowy alternatywnych dróg zasilania i wiążące się z tym problemy, jak np. wykup działek pod infrastrukturę i rozwleczone postępowanie administracyjne.

W drugiej części rozmawiano o doprowadzeniu sieci gazowniczej do budynków Mierzei Wiślanej, która jest według prelegenta nieuzasadniona ekonomicznie, ze względu na niewielką ilość mieszkańców i duże odległości na jakie należałoby prowadzić gazociąg. Wskazano jednocześnie alternatywne sposoby dostawy gazu.

W trzeciej, budzącej najwięcej emocji części spotkania, rozmawiano o infrastrukturze drogowej łączącej mierzeję z drogami komunikacji krajowej. Wskazano na wysoki stopień zniszczenia drogi 502 i 501 i niską przepustowość tonażową tych szlaków komunikacyjnych i mostów, które się na nich znajdują.

Ostatnią częścią spotkania był opis stanu i zapotrzebowań Żuławskiej Kolejki Wąskotorowej, która mimo dużego potencjału, nie obejdzie się bez dofinansowania z samorządów. Wskazano kolej, jako element nie tylko atrakcyjny turystycznie, ale również jako potencjalną alternatywę dla wciąż rosnącego ruchu samochodowego w regionie.

Zapraszamy do transmisji z całego spotkania:

Spotkanie samorządowców z regionu z Marszałkiem Woj. Pomorskiego w Stegnie. Poruszane problemy to rozwój regionu i bezpieczeństwo energetyczne.
11:44 Sieci Energetyczne
41:30 Sieci Gazownicze
58:36 Sieci Drogowe
1:32:00 Żuławska Kolej Dojazdowa