Dnia 02.09.2019 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Rok szkolny rozpoczęło ponad 490 uczniów, w tym 243 uczniów w klasach pierwszych w zawodach:

  • technik mechanik
  • technik informatyk
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik organizacji turystyki
  • kucharz
  • sprzedawca
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • stolarz
  • fryzjer i inne w oddziale wielozawodowym


W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubomir Głowacki, Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, przedstawicielzarządu powiatu Marcin Głowacki, inspektor oświaty Beata Zawadzka, przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej Grzegorz Jarzębski, przedstawiciel Powiatowej Policji Grzegorz Pałubicki, komendant OSP Piotr Perzanowski, komendant OHP w Nowym Dworze Gdańskim Patrycja Głodnicka, przedstawicielzwiązku zawodowego „Solidarność” Tomasz Szczotka, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Piotr Łukasiuk oraz proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi ks. Mariusz Pietrzykowski.

Podczas uroczystości głos zabrała wicestarosta Barbara Ogrodowska, która życzyła wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę sukcesów w nowym roku szkolnym.

Następnie dyrektor szkoły Wioletta Przyborowska przedstawiła wychowawców poszczególnych klas pierwszych oraz pozostałych nauczycieli. Na zakończenie życzyła sukcesów w roku szkolnym 2019/2020 oraz dobrej współpracy z rodzicami i przedstawicielami instytucji samorządowych oraz rynku pracy.

Źródło: ZS2 NDG