W ramach projektu szkolnego „Europa z naszej ulicy” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gd. Przeprowadzili wywiady – m. in. ze Starostą Powiatowym Jackiem Grossem. Fragment tej ciekawej rozmowy, za pozwoleniem autorów, pozwoliliśmy sobie przytoczyć.

Starosta opowiada w nim o inwestycjach powiatowych, które trwają obecnie i o takich, które są w planach na przyszłe lata. Jak dowiadujemy się z wywiadu, władze powiatu, podobnie jak gminy skierowały swoje wysiłki w stronę wody stawiając m.in. na inwestycje w turystykę wodną i urządzenia hydrotechniczne. Jak zauważył starosta – charakterystyka regionu wymaga zwrócenia dużej uwagi na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Odnowa wałów i zabezpieczenie ich przed niszczącym działaniem bobrów, jest działaniem priorytetowym. Warto również zadbać o przepompownie, które w obliczu potencjalnej suszy mogłyby wpompowywać wodę do żuławskich kanałów, zamiast jak to było do tej pory, jedynie osuszać teren. Wywiad przeprowadził Kacper Wieczorek pod czujnym okiem nauczycielki prowadzącej projekt – pani Justyny Kwiatkowskiej.

 

Zapraszamy do wideo: