Redaktor naczelny: Mateusz Grabowski

telefon: 532 234 515

mail: redakcja@zulawytelegraf.pl

Świadectwo Kwalifikacji VLOS (dron):

PL.48955.UAVO

Nasi przyjaciele:

http://zph.org.pl/ – Żuławski Park Historyczny

http://zok-ndg.pl/ – Żuławski Ośrodek Kultury

http://www.stegnagok.pl/ – Gminny Ośrodek Kultury Stegna