Redaktor naczelny: Mateusz Grabowski

telefon: 665 654 153

mail: redakcja@zulawytelegraf.pl

 

 

Nasi przyjaciele:

http://zph.org.pl/ – Żuławski Park Historyczny

http://zok-ndg.pl/ – Żuławski Ośrodek Kultury