Redaktor naczelny: Mateusz Grabowski

telefon: 665 654 153

mail: redakcja@zulawytelegraf.pl

Portal zarejestrowany:

jako tytuł prasowy w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 2286, dnia 6 listopada 2019 r.

Świadectwo Kwalifikacji VLOS (dron):

PL.48955.UAVO

Nasi przyjaciele:

http://zph.org.pl/ – Żuławski Park Historyczny

http://zok-ndg.pl/ – Żuławski Ośrodek Kultury

http://www.stegnagok.pl/ – Gminny Ośrodek Kultury Stegna